Hệ thống vận hành

Chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường là những phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến lược, mục tiêu của tổ chức và sự thành công liên tục của các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành, các phương pháp luận đã được chứng minh và tận dụng kinh nghiệm đã được thử nghiệm của chính chúng tôi với sự cải tiến liên tục để duy trì mục tiêu trở thành nhà xây dựng tốt nhất.

Chất lượng

Tại THC, mọi người đều được khuyến khích trở thành người giỏi nhất trong những gì họ làm. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm đều xoay quanh việc tạo ra những giá trị tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi bằng cách cung cấp dự án chất lượng cao nhất.

Chúng tôi tạo ra các chương trình cải tiến liên tục cho các kỹ sư của chúng tôi để nâng cao tay nghề của họ và chúng tôi hoạt động trên các khuôn khổ quản lý chất lượng đã được chứng minh. Chất lượng vượt trội là tiêu chuẩn tối thiểu của chúng tôi.

An toàn lao động

An toàn lao động là điều quan trọng hàng đầu trong chiến lược tổ chức và hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi coi đó là trách nhiệm của ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên và các nhà thầu phụ. Quản lý và đảm bảo an toàn là hình thức cơ bản trong các kế hoạch dự án của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế, các yêu cầu quy định và các điều kiện thương lượng của khách hàng.

Chúng tôi luôn cập nhật các vấn đề an toàn lao động hiện tại ảnh hưởng trong và trên toàn ngành. Chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo, hội thảo và đánh giá về an toàn để duy trì nhận thức cao về an toàn luôn đặt lên hàng đầu các vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn trong toàn ngành.

Môi trường

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những tác động tiềm tàng của công việc đối với môi trường tự nhiên. Do đó, chúng tôi cam kết đảm bảo các hoạt động của chúng tôi được tiến hành một cách có trách nhiệm và bền vững.

Các kỹ sư của chúng tôi có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ các yêu cầu của dự án được ủy thác và làm việc với khách hàng để khắc phục mọi khía cạnh kỹ thuật dẫn đến rủi ro môi trường.

COMPLIANCE

CHỨNG NHẬN

CHÍNH SÁCH

ĐĂNG KÝ & GIẤY PHÉP

THÀNH TÍCH

VIETNAM BUSINESS COUNCIL TOP 100 "GOOD P&S"

2012

VIETNAM BUSINESS COUNCIL GOLD MEMBER

2012

TRUSTED BRAND ACCREDITATION FOR PRESTIGE - QUALITY

2008

THE OUTSTANDING YOUNG ENTREPRENER OF HCMC

2016

ASHUI AWARDS

2020

Giới thiệu thêm về chúng tôi