Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi xây dựng và thúc đẩy văn hóa đạo đức  nghề nghiệp cao, coi trọng tính chính trực và trách nhiệm , nỗ lực tập thể  và các ứng xử có đạo đức.

Chúng tôi tin rằng bằng cách duy trì những giá trị này, chúng tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là một tổ chức mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng và cộng đồng. 

Vo Dai Khoi, CEO

The Heart

THC là tất cả trái tim. Văn hóa, sự thực thi và cam kết của chúng tôi được xây dựng trên định hướng và sự thúc đẩy của trái tim. Chúng tôi tin rằng điều này khiến chúng tôi khác biệt so với phần còn lại. Nó không phải là một cái gì đó có thể được chỉ dẫn một cách dễ dàng nhưng có thể cảm nhận được. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng bất kể chúng tôi đang gặp phải những trở ngại gì, đây là cam kết vững chắc của chúng tôi.

Tại THC, chúng tôi chia sẻ mọi thành công vì chúng tôi là tập thể. Mọi người đều có tiếng nói và chúng tôi đảm bảo rằng họ được lắng nghe, tôn trọng và có giá trị. Qua nhiều năm, chúng tôi đã trưởng thành như ngày hôm nay, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi đó là sự trung thực, quan tâm đến nhau và cộng đồng, cùng hướng tới các mục tiêu chung.

Chúng tôi thực sự tin tưởng và cam kết với nhau bằng các nguyên tắc về sự chính trực, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Không một tiếng nói nào trong tổ chức của chúng tôi mà không được lắng nghe. Chúng tôi để người của chúng tôi nói ý tưởng của họ và đưa ra quyết định. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một nơi làm việc hấp dẫn, cho phép họ học hỏi kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ họ cần để trưởng thành và phát triển. Cuối cùng, tất cả những điều này giúp chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua cam kết của chúng tôi với khách hàng.

Ban giám đốc

VO DAI KHOI

Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc

NGUYEN TRUNG KIEN

Phó chủ tịch HĐQT

TRAN NGOC DUNG

Phó Tổng giám đốc

Executive Management team

LE THI LAN ANH

Chief Finance Officer

DO MINH VUONG

Construction Manager

LAM MINH TAO

Technical Manager

TRAN NGOC LINH

Purchasing Manager

NGUYEN THIEN HUYNH

Deputy Construction Manager

PHUNG QUOC TOAN

Deputy Technical Manager

Giới thiệu thêm về chúng tôi