CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHÀ MÁY RITAR POWER (XƯỞNG 5)

Tên dự án : NHÀ MÁY RITAR POWER VIỆT NAM ( Xưởng 5)

Địa điểm : Lô A21, Đường C4, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Tỉnh Tràng, tỉnh Tây Ninh.

Diện tích khu đất : 110.000 m2
Diện tích xưởng 5: 11.760m2

Công trình do Trung Hậu làm tổng thầu với tiến độ 07 tháng thi công, được thực hiện bằng công nghệ bê tông lắp ghép. Cho tói thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thành phần bê tông lắp ghép và kèo mái, đạt tiến độ như đã đề ra.